Bachelor orthopedagogie (Kortrijk) (180 sp.)

 

2020-2021

Tot een bachelor opleiding worden toegelaten de personen die beschikken over:
- een Belgisch diploma van het secundair onderwijs;
- een Belgisch diploma van het hoger onderwijs van het korte type;
- een Belgisch diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie met uitzondering van het getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid;
- een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een wet, decreet, Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met de diploma's uit de hierboven vermelde categorieën wordt erkend.

2019-2020

Tot een bachelor opleiding worden toegelaten de personen die beschikken over:
- een Belgisch diploma van het secundair onderwijs;
- een Belgisch diploma van het hoger onderwijs van het korte type;
- een Belgisch diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie met uitzondering van het getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid;
- een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een wet, decreet, Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met de diploma's uit de hierboven vermelde categorieën wordt erkend.

|

  • Gemeenschappelijke opleidingsonderdelen

   • Ortho-ped-agogie

    • 9 sp.Ortho-ped-agogische concepten IVerplicht in fase 1Eerste semesterV3E147docenten
     docenten
     • V.Vanmarcke (coördinator)
     • E.Cornelis
     • T.Deprez
     • L.Desimpel
     • L.Driegelinck
     • S.Holvoet
     • M.Huyvaert
     • A.Mahieu
     • L.Steyaert
     • V.Vanmarcke
     • A.Vuylsteke
     Ortho-ped-agogische concepten I (9 sp.)--V5E147docenten
     docenten
     • E.Cornelis
     • T.Deprez
     • L.Desimpel
     • L.Driegelinck
     • S.Holvoet
     • M.Huyvaert
     • A.Mahieu
     • L.Steyaert
     • V.Vanmarcke
     • A.Vuylsteke
     6 sp.Ortho-ped-agogische concepten IIVerplicht in fase 2Eerste semesterV3E192docenten
     docenten
     • L.Van de Goor (coördinator)
     • M.Blanckaert
     • M.Csincsak
     • S.Holvoet
     • M.Huyvaert
     • A.Mahieu
     • L.Steyaert
     • L.Van de Goor
     • N.
     Ortho-ped-agogische concepten II (6 sp.)--V5E192docenten
     docenten
     • M.Blanckaert
     • M.Csincsak
     • S.Holvoet
     • M.Huyvaert
     • A.Mahieu
     • L.Steyaert
     • L.Van de Goor
     • N.
     3 sp.Ortho-ped-agogisch handelenVerplicht in fase 2Eerste semesterV3E193docenten
     docenten
     Ortho-ped-agogisch handelen (3 sp.)--V5E193docenten
     docenten
     • A.Mahieu
     3 sp.Ortho-ped-agogische methodenVerplicht in fase 2Eerste semesterV3E190docenten
     docenten
     • M.Csincsak (coördinator)
     • N.
     Ortho-ped-agogische methoden (3 sp.)--V5E190docenten
     docenten
     • M.Csincsak
     • N.
     3 sp.Orthopedagogie in internationaal perspectief (VB)Verplicht in fase 2Eerste semesterV3E289docenten
     docenten
     • E.Schepens (coördinator)
     • N.
     Orthopedagogie in internationaal perspectief (3 sp.)--V5E294docenten
     docenten
     • E.Schepens
     • N.
     6 sp.Actuele ortho-ped-agogische visiesVerplicht in fase 3Eerste semesterV3E194docenten
     docenten
     • V.Vanmarcke (coördinator)
     Actuele ortho-ped-agogische visies (6 sp.)--V5E194docenten
     docenten
     • V.Vanmarcke
     3 sp.Aanzet naar ortho-ped-agogisch managementVerplicht in fase 3Eerste semesterV3E195docenten
     docenten
     • A.Vuylsteke (coördinator)
     Aanzet naar ortho-ped-agogisch management (3 sp.)--V5E195docenten
     docenten
     • A.Vuylsteke
   • Vaardigheden

    • 3 sp.InformatievaardighedenVerplicht in fase 1Eerste semesterV3E150docenten
     docenten
     • L.Gheysen (coördinator)
     • C.Neckebroeck
     • B.Wydooghe
     Informatievaardigheden (3 sp.)--V5E150docenten
     docenten
     • L.Gheysen
     • C.Neckebroeck
     • B.Wydooghe
     3 sp.OnderzoeksvaardighedenVerplicht in fase 1Tweede semesterV3E151docenten
     docenten
     • C.Neckebroeck (coördinator)
     • H.Vermeersch
     • N.
     Onderzoeksvaardigheden (3 sp.)--V5E151docenten
     docenten
     • C.Neckebroeck
     • H.Vermeersch
     • N.
     3 sp.Creatieve expressieVerplicht in fase 1Eerste semesterV3E143docenten
     docenten
     • T.Deprez (coördinator)
     • L.Oyen
     • I.Steverlynck
     • L.Van de Goor
     • N.
     Creatieve expressie (3 sp.)--V5E143docenten
     docenten
     • T.Deprez
     • L.Oyen
     • I.Steverlynck
     • L.Van de Goor
     • N.
     6 sp.Sociaal agogische vaardighedenVerplicht in fase 1Beide semestersV3E144docenten
     docenten
     • C.Van der Hoogerstraete (coördinator)
     • L.Cattrijsse
     • M.Csincsak
     • T.Deprez
     • L.Desimpel
     • L.Driegelinck
     • W.Leplae
     • C.Van der Hoogerstraete
     Sociaal agogische vaardigheden (6 sp.)--V5E144docenten
     docenten
     • L.Cattrijsse
     • M.Csincsak
     • T.Deprez
     • L.Desimpel
     • L.Driegelinck
     • W.Leplae
     • C.Van der Hoogerstraete
     3 sp.Onderzoek vanuit de praktijkVerplicht in fase 2Tweede semesterV3E188docenten
     docenten
     • L.Gheysen (coördinator)
     • E.Buyse
     • L.Gheysen
     • J.Mommen
     Onderzoek vanuit de praktijk (3 sp.)--V5E188docenten
     docenten
     3 sp.Creativiteit in de praktijkVerplicht in fase 2Tweede semesterV3E038docenten
     docenten
     • C.Verschoren (coördinator)
     • T.Deprez
     • J.Devriese
     • L.Hermans
     • J.Porteman
     • I.Steverlynck
     • L.Van de Goor
     • C.Verschoren
     • A.Vuylsteke
     Creativiteit in de praktijk (3 sp.)--V5E038docenten
     docenten
     • T.Deprez
     • J.Devriese
     • L.Hermans
     • J.Porteman
     • I.Steverlynck
     • L.Van de Goor
     • C.Verschoren
     • A.Vuylsteke
     3 sp.GespreksvaardighedenVerplicht in fase 2Eerste semesterV3E039docenten
     docenten
     • G.Geens (coördinator)
     • L.Cattrijsse
     • L.Desimpel
     • G.Geens
     • C.Van der Hoogerstraete
     Gespreksvaardigheden (3 sp.)--V5E039docenten
     docenten
     • L.Cattrijsse
     • L.Desimpel
     • G.Geens
     • C.Van der Hoogerstraete
     3 sp.Werken met groepenVerplicht in fase 2Eerste semesterV3E189docenten
     docenten
     • G.Geens (coördinator)
     • L.Cattrijsse
     • L.Desimpel
     • G.Geens
     • C.Van der Hoogerstraete
     Werken met groepen (3 sp.)--V5E189docenten
     docenten
     • L.Cattrijsse
     • L.Desimpel
     • G.Geens
     • C.Van der Hoogerstraete
     3 sp.(Ver)zorgend omgaan met mensenVerplicht in fase 2Eerste semesterV3E191docenten
     docenten
     • G.Taghon (coördinator)
     • N.
     (Ver)zorgend omgaan met mensen (3 sp.)--V5E191docenten
     docenten
     • G.Taghon
     • N.
   • Werkveldoriëntatie en beroepspraktijk

    • 9 sp.Beroepsoriëntatie bachelor in de orthopedagogieVerplicht in fase 1Tweede semesterV3E146docenten
     docenten
     • S.Holvoet (coördinator)
     Beroepsoriëntatie bachelor in de orthopedagogie (9 sp.)--V5E146docenten
     docenten
     • S.Buyse
     • E.Cornelis
     • T.Deprez
     • L.Driegelinck
     • G.Geens
     • S.Holvoet
     • M.Huyvaert
     • W.Leplae
     • A.Mahieu
     • A.Pype
     • C.Van der Hoogerstraete
     • A.Vuylsteke
     3 sp.Oriëntatie op het ortho-ped-agogische werkveldVerplicht in fase 2Tweede semesterV3E197docenten
     docenten
     • M.Huyvaert (coördinator)
     • S.Holvoet
     • M.Huyvaert
     • A.Vuylsteke
     Oriëntatie op het ortho-ped-agogische werkveld (3 sp.)--V5E197docenten
     docenten
     • S.Holvoet
     • M.Huyvaert
     • A.Vuylsteke
     15 sp.Stage 2Verplicht in fase 2Tweede semesterV3E258docenten
     docenten
     • S.Holvoet (coördinator)
     • L.Driegelinck
     • S.Holvoet
     • M.Huyvaert
     • L.Steyaert
     • N.
     Stage 2 (15 sp.)--V5E258docenten
     docenten
     • L.Driegelinck
     • S.Holvoet
     • M.Huyvaert
     • L.Steyaert
     • N.
     21 sp.Stage 3Verplicht in fase 3Eerste semesterV3E176docenten
     docenten
     • S.Holvoet (coördinator)
     Stage 3 (21 sp.)--V5E176docenten
     docenten
     • L.Cattrijsse
     • M.Csincsak
     • T.Deprez
     • L.Desimpel
     • L.Driegelinck
     • G.Geens
     • L.Gheysen
     • S.Holvoet
     • M.Huyvaert
     • A.Mahieu
     • E.Schepens
     • C.Storme
     • L.Van de Goor
     • C.Van der Hoogerstraete
     • C.Verschoren
     • A.Vuylsteke
   • Studie van de mens

    • 3 sp.Algemene psychologieVerplicht in fase 1Eerste semesterV3E153docenten
     docenten
     • L.De Winter (coördinator)
     • N.
     Algemene psychologie (3 sp.)--V5E153docenten
     docenten
     • L.De Winter
     • N.
     3 sp.OntwikkelingspsychologieVerplicht in fase 1Eerste semesterV3E152docenten
     docenten
     • S.Meuleman (coördinator)
     Ontwikkelingspsychologie (3 sp.)--V5E152docenten
     docenten
     • S.Meuleman
     3 sp.BiologieVerplicht in fase 1Tweede semesterV3E154docenten
     docenten
     • K.Verplancke (coördinator)
     • N.
     Biologie (3 sp.)--V5E154docenten
     docenten
     • K.Verplancke
     • N.
   • Studie van de samenleving

    • 3 sp.SociologieVerplicht in fase 1Tweede semesterV3E181docenten
     docenten
     • M.Denuwelaere (coördinator)
     Sociologie (3 sp.)--V5E181docenten
     docenten
     • M.Denuwelaere
     3 sp.Sociale institutiesVerplicht in fase 1Eerste semesterV3E149docenten
     docenten
     • S.Poleyn (coördinator)
     • B.Lembrechts
     • S.Poleyn
     • N.
     Sociale instituties (3 sp.)--V5E149docenten
     docenten
     • B.Lembrechts
     • S.Poleyn
     • N.
     3 sp.RechtVerplicht in fase 1Tweede semesterV3E183docenten
     docenten
     • A.Borms (coördinator)
     • N.
     Recht (3 sp.)--V5E800docenten
     docenten
     • A.Borms
     • N.
     3 sp.Sociaal agogisch handelenVerplicht in fase 2Eerste semesterV3E186docenten
     docenten
     • L.Cattrijsse (coördinator)
     Sociaal agogisch handelen (3 sp.)--V5E186docenten
     docenten
     • L.Cattrijsse
     3 sp.WelzijnsbeleidVerplicht in fase 2Tweede semesterV3E178docenten
     docenten
     • S.Poleyn (coördinator)
     • N.
     Welzijnsbeleid (3 sp.)--V5E178docenten
     docenten
     • S.Poleyn
     • N.
     3 sp.Interdisciplinaire studie van actuele thema's (VB)Verplicht in fase 1Tweede semesterV3F260docenten
     docenten
     • I.Mazouz (coördinator)
     • S.Poleyn
     • I.Vervaecke
     • N.
     Interdisciplinaire studie van actuele thema's (3 sp.)--V5F260docenten
     docenten
     • I.Mazouz
     • S.Poleyn
     • I.Vervaecke
     • N.
     3 sp.Jeugd- en strafrechtVerplicht in fase 2Eerste semesterV3F078docenten
     docenten
     • A.Borms (coördinator)
     Jeugd- en strafrecht (3 sp.)--V5F078docenten
     docenten
     • A.Borms
   • Filosofie en ethiek

  • Keuzetraject mobility window; internationaal project

  • Keuzetraject mobility window; internationaal traject

  • Keuzetraject Jong Geweld

   • Opleidingsonderdelen Jong Geweld

    • 6 sp.Jeugddelinquentie in perspectiefVerplicht in fase 3Tweede semesterV3D389docenten
     docenten
     • B.Vanhoenacker (coördinator)
     • L.Van Lancker
     • B.Vanhoenacker
     • N.
     Jeugddelinquentie in perspectief (6 sp.)--V5D389docenten
     docenten
     • L.Van Lancker
     • B.Vanhoenacker
     • N.
     9 sp.Straf werk: aanpak en begeleiding van jongerenVerplicht in fase 3Tweede semesterV3D390docenten
     docenten
     • G.Taghon (coördinator)
     • L.Latré
     • G.Taghon
     • E.Vandenbogaerde
     • B.Vanhoenacker
     • N.
     Straf werk: aanpak en begeleiding van jongeren (9 sp.)--V5D390docenten
     docenten
     • L.Latré
     • G.Taghon
     • E.Vandenbogaerde
     • B.Vanhoenacker
     • N.
     3 sp.Actuele maatschappelijke uitdagingen (VB)Verplicht in fase 3Tweede semesterV3D233docenten
     docenten
     • E.Lamote (coördinator)
     • N.Cox
     • E.Dumon
     • E.Lamote
     • B.Lembrechts
     • S.Mestdagh
     • M.Poeze
     • C.Van der Hoogerstraete
     • B.Vandenbogaerde
     • A.Vercruysse
     • N.
     Actuele maatschappelijke uitdagingen (3 sp.)--V5D233docenten
     docenten
     • N.Cox
     • E.Dumon
     • E.Lamote
     • B.Lembrechts
     • S.Mestdagh
     • M.Poeze
     • C.Van der Hoogerstraete
     • B.Vandenbogaerde
     • A.Vercruysse
     • N.
     12 sp.BachelorproefVerplicht in fase 3Tweede semesterV3D361docenten
     docenten
     • I.Vandemaele (coördinator)
     • N.
     Bachelorproef (12 sp.)--V5D361docenten
     docenten
     • I.Vandemaele
     • N.
  • Keuzetraject F.L.O.W.S.

  • Keuzetraject S.P.A.C.E.

   • Opleidingsonderdelen S.P.A.C.E.

    • 4 sp.Sector exploration and study visitsVerplicht in fase 3Tweede semesterV3F904docenten
     docenten
     • B.Vanhoenacker (coördinator)
     • N.
     Sector exploration and study visits (4 sp.)--V5F904docenten
     docenten
     • B.Vanhoenacker
     • N.
     3 sp.Reflections & theory on arts & creativityVerplicht in fase 3Tweede semesterV3F905docenten
     docenten
     • H.Vandaele (coördinator)
     • B.Vanhoenacker
     • N.
     Reflections & theory on arts & creativity (3 sp.)--V5F905docenten
     docenten
     • H.Vandaele
     • B.Vanhoenacker
     • N.
     6 sp.Methods on art and creativityVerplicht in fase 3Tweede semesterV3F906docenten
     docenten
     • B.Vanhoenacker (coördinator)
     • T.Deprez
     • L.Van de Goor
     • N.
     Methods on art and creativity (6 sp.)--V5F906docenten
     docenten
     • T.Deprez
     • L.Van de Goor
     • N.
     5 sp.Global issues & focus on Flanders and EuropeVerplicht in fase 3Tweede semesterV3F907docenten
     docenten
     • E.Le Roy (coördinator)
     • E.Braeckman
     • E.Le Roy
     • B.Vanhoenacker
     • N.
     Global issues & focus on Flanders and Europe (5 sp.)--V5F907docenten
     docenten
     • E.Braeckman
     • E.Le Roy
     • B.Vanhoenacker
     • N.
     12 sp.Group projectVerplicht in fase 3Tweede semesterV3F926docenten
     docenten
     • L.Van de Goor (coördinator)
     • L.Oyen
     • L.Van de Goor
     • B.Vanhoenacker
     • N.
     Group project (12 sp.)--V5F926docenten
     docenten
     • L.Oyen
     • L.Van de Goor
     • B.Vanhoenacker
     • N.
  • Keuzetraject (Z)ondernemen

   • Opleidingsonderdelen (Z)ondernemen

    • 5 sp.Social entrepreneurshipVerplicht in fase 3Tweede semesterV3D409docenten
     docenten
     • A.Vuylsteke (coördinator)
     • N.Cox
     • T.Deprez
     • H.Maes
     • B.Vandenbogaerde
     • A.Vuylsteke
     • N.
     Social entrepreneurship (5 sp.)--V5D409docenten
     docenten
     • N.Cox
     • T.Deprez
     • H.Maes
     • B.Vandenbogaerde
     • A.Vuylsteke
     • N.
     10 sp.Van Zot idee tot Realiseerbaar ConceptVerplicht in fase 3Tweede semesterV3D410docenten
     docenten
     • N.Cox (coördinator)
     • T.Deprez
     • H.Maes
     • B.Vandenbogaerde
     • A.Vuylsteke
     • N.
     Van Zot idee tot Realiseerbaar Concept (10 sp.)--V5D410docenten
     docenten
     • N.Cox
     • T.Deprez
     • H.Maes
     • B.Vandenbogaerde
     • A.Vuylsteke
     • N.
     3 sp.Actuele maatschappelijke uitdagingen (VB)Verplicht in fase 3Tweede semesterV3D233docenten
     docenten
     • E.Lamote (coördinator)
     • N.Cox
     • E.Dumon
     • E.Lamote
     • B.Lembrechts
     • S.Mestdagh
     • M.Poeze
     • C.Van der Hoogerstraete
     • B.Vandenbogaerde
     • A.Vercruysse
     • N.
     Actuele maatschappelijke uitdagingen (3 sp.)--V5D233docenten
     docenten
     • N.Cox
     • E.Dumon
     • E.Lamote
     • B.Lembrechts
     • S.Mestdagh
     • M.Poeze
     • C.Van der Hoogerstraete
     • B.Vandenbogaerde
     • A.Vercruysse
     • N.
     12 sp.BachelorproefVerplicht in fase 3Tweede semesterV3D361docenten
     docenten
     • I.Vandemaele (coördinator)
     • N.
     Bachelorproef (12 sp.)--V5D361docenten
     docenten
     • I.Vandemaele
     • N.
  • Keuzetraject migratie en intercultureel werken

   • Opleidingsonderdelen migratie en intercultureel werken

    • 5 sp.Migratie en (internationale) maatschappelijke tendensenVerplicht in fase 3Tweede semesterV3D362docenten
     docenten
     • M.Poeze (coördinator)
     • N.
     Migratie en (internationale) maatschappelijke tendensen (5 sp.)--V5D362docenten
     docenten
     • M.Poeze
     • N.
     5 sp.Superdiversiteit: methoden voor de praktijkVerplicht in fase 3Tweede semesterV3D363docenten
     docenten
     • E.Gheldof (coördinator)
     • M.Poeze
     • N.
     Superdiversiteit: methoden voor de praktijk (5 sp.)--V5D363docenten
     docenten
     • E.Gheldof
     • M.Poeze
     • N.
     5 sp.Intercultureel werkenVerplicht in fase 3Tweede semesterV3D364docenten
     docenten
     • L.Van de Goor (coördinator)
     • N.Vandenbroucke
     • N.
     Intercultureel werken (5 sp.)--V5D364docenten
     docenten
     • L.Van de Goor
     • N.Vandenbroucke
     • N.
     3 sp.Actuele maatschappelijke uitdagingen (VB)Verplicht in fase 3Tweede semesterV3D233docenten
     docenten
     • E.Lamote (coördinator)
     • N.Cox
     • E.Dumon
     • E.Lamote
     • B.Lembrechts
     • S.Mestdagh
     • M.Poeze
     • C.Van der Hoogerstraete
     • B.Vandenbogaerde
     • A.Vercruysse
     • N.
     Actuele maatschappelijke uitdagingen (3 sp.)--V5D233docenten
     docenten
     • N.Cox
     • E.Dumon
     • E.Lamote
     • B.Lembrechts
     • S.Mestdagh
     • M.Poeze
     • C.Van der Hoogerstraete
     • B.Vandenbogaerde
     • A.Vercruysse
     • N.
     12 sp.BachelorproefVerplicht in fase 3Tweede semesterV3D361docenten
     docenten
     • I.Vandemaele (coördinator)
     • N.
     Bachelorproef (12 sp.)--V5D361docenten
     docenten
     • I.Vandemaele
     • N.
  • Keuzetraject herstelgericht en verbindend werken

   • Opleidingsonderdelen herstelgericht en verbindend werken

    • 5 sp.De basisprincipes van verbindend en herstelgericht werkenVerplicht in fase 3Tweede semesterV3E275docenten
     docenten
     • E.Vandenbogaerde (coördinator)
     • C.Van der Hoogerstraete
     • E.Vandenbogaerde
     • N.
     De basisprincipes van verbindend en herstelgericht werken (5 sp.)--V5E275docenten
     docenten
     • C.Van der Hoogerstraete
     • E.Vandenbogaerde
     • N.
     5 sp.Het werkveld van verbindend en herstelgericht werkenVerplicht in fase 3Tweede semesterV3E276docenten
     docenten
     • C.Van der Hoogerstraete (coördinator)
     • E.Vandenbogaerde
     • N.
     Het werkveld van verbindend en herstelgericht werken (5 sp.)--V5E276docenten
     docenten
     • C.Van der Hoogerstraete
     • E.Vandenbogaerde
     • N.
     5 sp.De praktijk van verbindend en herstelgericht werkenVerplicht in fase 3Tweede semesterV3E277docenten
     docenten
     • C.Van der Hoogerstraete (coördinator)
     • I.Steverlynck
     • C.Van der Hoogerstraete
     • R.Vanderstichele
     • N.
     De praktijk van verbindend en herstelgericht werken (5 sp.)--V5E277docenten
     docenten
     • I.Steverlynck
     • C.Van der Hoogerstraete
     • R.Vanderstichele
     • N.
     3 sp.Actuele maatschappelijke uitdagingen (VB)Verplicht in fase 3Tweede semesterV3D233docenten
     docenten
     • E.Lamote (coördinator)
     • N.Cox
     • E.Dumon
     • E.Lamote
     • B.Lembrechts
     • S.Mestdagh
     • M.Poeze
     • C.Van der Hoogerstraete
     • B.Vandenbogaerde
     • A.Vercruysse
     • N.
     Actuele maatschappelijke uitdagingen (3 sp.)--V5D233docenten
     docenten
     • N.Cox
     • E.Dumon
     • E.Lamote
     • B.Lembrechts
     • S.Mestdagh
     • M.Poeze
     • C.Van der Hoogerstraete
     • B.Vandenbogaerde
     • A.Vercruysse
     • N.
     12 sp.BachelorproefVerplicht in fase 3Tweede semesterV3D361docenten
     docenten
     • I.Vandemaele (coördinator)
     • N.
     Bachelorproef (12 sp.)--V5D361docenten
     docenten
     • I.Vandemaele
     • N.
  • Keuzetraject samen stad maken

   • Opleidingsonderdelen samen stad maken

    • 10 sp.Samen Stad Maken van a tot zVerplicht in fase 3Tweede semesterV3D368docenten
     docenten
     • A.Vercruysse (coördinator)
     • C.Neckebroeck
     • A.Vercruysse
     • I.Vervaecke
     • N.
     Samen Stad Maken van a tot z (10 sp.)--V5D391docenten
     docenten
     • C.Neckebroeck
     • A.Vercruysse
     • I.Vervaecke
     • N.
     5 sp.Samen stad maken in internationaal perspectiefVerplicht in fase 3Tweede semesterV3D370docenten
     docenten
     • E.Vandenbogaerde (coördinator)
     • N.
     Samen stad maken in internationaal perspectief (5 sp.)--V5D370docenten
     docenten
     • E.Vandenbogaerde
     • N.
     3 sp.Actuele maatschappelijke uitdagingen (VB)Verplicht in fase 3Tweede semesterV3D233docenten
     docenten
     • E.Lamote (coördinator)
     • N.Cox
     • E.Dumon
     • E.Lamote
     • B.Lembrechts
     • S.Mestdagh
     • M.Poeze
     • C.Van der Hoogerstraete
     • B.Vandenbogaerde
     • A.Vercruysse
     • N.
     Actuele maatschappelijke uitdagingen (3 sp.)--V5D233docenten
     docenten
     • N.Cox
     • E.Dumon
     • E.Lamote
     • B.Lembrechts
     • S.Mestdagh
     • M.Poeze
     • C.Van der Hoogerstraete
     • B.Vandenbogaerde
     • A.Vercruysse
     • N.
     12 sp.BachelorproefVerplicht in fase 3Tweede semesterV3D361docenten
     docenten
     • I.Vandemaele (coördinator)
     • N.
     Bachelorproef (12 sp.)--V5D361docenten
     docenten
     • I.Vandemaele
     • N.
  • Keuzetraject welbevinden voor kinderen en professionals

   • Opleidingsonderdelen welbevinden voor kinderen en professionals

    • 8 sp.Zicht op meer welbevinden: signalen en beïnvloedende factorenVerplicht in fase 3Tweede semesterV3D416docenten
     docenten
     • E.Desmet (coördinator)
     • M.Denuwelaere
     • E.Desmet
     • N.
     Zicht op meer welbevinden: signalen en beïnvloedende factoren (8 sp.)--V5D416docenten
     docenten
     • M.Denuwelaere
     • E.Desmet
     • N.
     7 sp.Naar meer welbevinden: toolsVerplicht in fase 3Tweede semesterV3D417docenten
     docenten
     • E.Desmet (coördinator)
     • M.Denuwelaere
     • E.Desmet
     • E.Lamote
     • N.
     Naar meer welbevinden: tools (7 sp.)--V5D417docenten
     docenten
     • M.Denuwelaere
     • E.Desmet
     • E.Lamote
     • N.
     3 sp.Actuele maatschappelijke uitdagingen (VB)Verplicht in fase 3Tweede semesterV3D233docenten
     docenten
     • E.Lamote (coördinator)
     • N.Cox
     • E.Dumon
     • E.Lamote
     • B.Lembrechts
     • S.Mestdagh
     • M.Poeze
     • C.Van der Hoogerstraete
     • B.Vandenbogaerde
     • A.Vercruysse
     • N.
     Actuele maatschappelijke uitdagingen (3 sp.)--V5D233docenten
     docenten
     • N.Cox
     • E.Dumon
     • E.Lamote
     • B.Lembrechts
     • S.Mestdagh
     • M.Poeze
     • C.Van der Hoogerstraete
     • B.Vandenbogaerde
     • A.Vercruysse
     • N.
     12 sp.BachelorproefVerplicht in fase 3Tweede semesterV3D361docenten
     docenten
     • I.Vandemaele (coördinator)
     • N.
     Bachelorproef (12 sp.)--V5D361docenten
     docenten
     • I.Vandemaele
     • N.
  • Keuzetraject ESociety

  • Keuzetraject sociale beïnvloeding

   • Opleidingsonderdelen sociale beïnvloeding

    • 5 sp.Sociale marketingVerplicht in fase 3Tweede semesterV3D365docenten
     docenten
     • W.Compagnon (coördinator)
     • N.
     Sociale marketing (5 sp.)--V5D365docenten
     docenten
     • W.Compagnon
     • N.
     5 sp.Ethische aspecten van sociale beïnvloedingVerplicht in fase 3Tweede semesterV3D366docenten
     docenten
     • B.Verdonck (coördinator)
     • S.Mestdagh
     • B.Verdonck
     • N.
     Ethische aspecten van sociale beïnvloeding (5 sp.)--V5D366docenten
     docenten
     • S.Mestdagh
     • B.Verdonck
     • N.
     5 sp.Creatief en strategisch communicerenVerplicht in fase 3Tweede semesterV3D367docenten
     docenten
     • D.Celis (coördinator)
     • B.Wydooghe
     • N.
     Creatief en strategisch communiceren (5 sp.)--V5D367docenten
     docenten
     • D.Celis
     • B.Wydooghe
     • N.
     3 sp.Actuele maatschappelijke uitdagingen (VB)Verplicht in fase 3Tweede semesterV3D233docenten
     docenten
     • E.Lamote (coördinator)
     • N.Cox
     • E.Dumon
     • E.Lamote
     • B.Lembrechts
     • S.Mestdagh
     • M.Poeze
     • C.Van der Hoogerstraete
     • B.Vandenbogaerde
     • A.Vercruysse
     • N.
     Actuele maatschappelijke uitdagingen (3 sp.)--V5D233docenten
     docenten
     • N.Cox
     • E.Dumon
     • E.Lamote
     • B.Lembrechts
     • S.Mestdagh
     • M.Poeze
     • C.Van der Hoogerstraete
     • B.Vandenbogaerde
     • A.Vercruysse
     • N.
     12 sp.BachelorproefVerplicht in fase 3Tweede semesterV3D361docenten
     docenten
     • I.Vandemaele (coördinator)
     • N.
     Bachelorproef (12 sp.)--V5D361docenten
     docenten
     • I.Vandemaele
     • N.
  • VIVES overkoepelende opleidingsonderdelen

   • Vrij in te schrijven opleidingsonderdelen

    • 3 sp.Internet of ThingsOptioneel in fase 1Eerste semesterV3Y008docenten
     docenten
     • T.D'hooge (coördinator)
     • P.Cauwels
     • T.D'hooge
     • S.Vandercruysse
     Internet of Things (3 sp.)--V5Y008docenten
     docenten
     • P.Cauwels
     • T.D'hooge
     • S.Vandercruysse
     3 sp.Global issuesOptioneel in fase 1Eerste semesterV3Y016docenten
     docenten
     • L.Verstraete (coördinator)
     • N.
     Global issues (3 sp.)--V5Y016docenten
     docenten
     • L.Verstraete
     • N.
     3 sp.Artificial intelligenceOptioneel in fase 1Eerste semesterV3Y009docenten
     docenten
     • P.Cauwels (coördinator)
     • A.Buffel
     • P.Cauwels
     • K.Galle
     • N.
     Artificial intelligence (3 sp.)--V5Y009docenten
     docenten
     • A.Buffel
     • P.Cauwels
     • K.Galle
     • N.
     3 sp.KlimaatopwarmingOptioneel in fase 1Eerste semesterV3Y022docenten
     docenten
     • P.Boussemaere (coördinator)
     • N.
     Klimaatopwarming (3 sp.)--V5Y022docenten
     docenten
     • P.Boussemaere
     • N.
     3 sp.Drone-toepassingenOptioneel in fase 1Eerste semesterV3Y010docenten
     docenten
     • R.De Roo (coördinator)
     • H.Coucke
     • R.De Roo
     • T.Opsomer
     • N.
     Drone-toepassingen (3 sp.)--V5Y010docenten
     docenten
     • H.Coucke
     • R.De Roo
     • T.Opsomer
     • N.
     3 sp.New realities: VR-AR-MROptioneel in fase 1Eerste semesterV3Y011docenten
     docenten
     • S.Vermeersch (coördinator)
     • S.Colins
     • S.Dujardin
     • S.Vermeersch
     • N.
     New realities: VR-AR-MR (3 sp.)--V5Y011docenten
     docenten
     • S.Colins
     • S.Dujardin
     • S.Vermeersch
     • N.
     3 sp.Internet of ThingsOptioneel in fase 1Tweede semesterV3Y006docenten
     docenten
     • T.D'hooge (coördinator)
     • P.Cauwels
     • T.D'hooge
     • S.Vandercruysse
     Internet of Things (3 sp.)--V5Y006docenten
     docenten
     • P.Cauwels
     • T.D'hooge
     • S.Vandercruysse
     3 sp.Global issuesOptioneel in fase 1Tweede semesterV3Y020docenten
     docenten
     • L.Verstraete (coördinator)
     • N.
     Global issues (3 sp.)--V5Y020docenten
     docenten
     • L.Verstraete
     • N.
     3 sp.Artificial intelligenceOptioneel in fase 1Tweede semesterV3Y003docenten
     docenten
     • P.Cauwels (coördinator)
     • A.Buffel
     • P.Cauwels
     • K.Galle
     • N.
     Artificial intelligence (3 sp.)--V5Y003docenten
     docenten
     • A.Buffel
     • P.Cauwels
     • K.Galle
     • N.
     3 sp.Actuele maatschappelijke uitdagingen (VB)Optioneel in fase 1Tweede semesterV3D233docenten
     docenten
     • E.Lamote (coördinator)
     • N.Cox
     • E.Dumon
     • E.Lamote
     • B.Lembrechts
     • S.Mestdagh
     • M.Poeze
     • C.Van der Hoogerstraete
     • B.Vandenbogaerde
     • A.Vercruysse
     • N.
     Actuele maatschappelijke uitdagingen (3 sp.)--V5D233docenten
     docenten
     • N.Cox
     • E.Dumon
     • E.Lamote
     • B.Lembrechts
     • S.Mestdagh
     • M.Poeze
     • C.Van der Hoogerstraete
     • B.Vandenbogaerde
     • A.Vercruysse
     • N.
     3 sp.Drone-toepassingenOptioneel in fase 1Tweede semesterV3Y005docenten
     docenten
     • R.De Roo (coördinator)
     • H.Coucke
     • R.De Roo
     • T.Opsomer
     • N.
     Drone-toepassingen (3 sp.)--V5Y005docenten
     docenten
     • H.Coucke
     • R.De Roo
     • T.Opsomer
     • N.
     3 sp.New realities: VR-AR-MROptioneel in fase 1Tweede semesterV3Y004docenten
     docenten
     • S.Vermeersch (coördinator)
     • S.Colins
     • S.Dujardin
     • S.Vermeersch
     • N.
     New realities: VR-AR-MR (3 sp.)--V5Y004docenten
     docenten
     • S.Colins
     • S.Dujardin
     • S.Vermeersch
     • N.
     3 sp.OndernemenOptioneel in fase 1Beide semestersV3Y001docenten
     docenten
     • A.de Béthune (coördinator)
     • N.
     Ondernemen (3 sp.)--V5Y001docenten
     docenten
     • A.de Béthune
     • N.
     3 sp.EcologieOptioneel in fase 1Beide semestersV3A821docenten
     docenten
     • J.Carette (coördinator)
     • N.
     Ecologie (2 sp.)--V4A017docenten
     docenten
     • J.Carette
     • N.
     Ecologie project (1 sp.)--V4A018docenten
     docenten
     • J.Carette
     • N.
     3 sp.Lifestyle en sportvoedingOptioneel in fase 1Beide semestersV3Y021docenten
     docenten
     • G.Staelens (coördinator)
     • L.Acke
     • G.Staelens
     • N.
     Lifestyle en sportvoeding (3 sp.)--V5Y021docenten
     docenten
     • L.Acke
     • G.Staelens
     • N.
     3 sp.In search of humanity, de realiteit bevraagdOptioneel in fase 1Beide semestersV3H405docenten
     docenten
     • J.Vandezande (coördinator)
     • N.
     In search of humanity, de realiteit bevraagd (3 sp.)--V5H405docenten
     docenten
     • J.Vandezande
     • N.
   • Opleidingsonderdelen na toestemming