Graduaat in de Marketing (Kortrijk) (120 sp.)

 

2021-2022

Tot een graduaatsopleiding worden toegelaten de personen die minstens 18 jaar worden in het jaar van inschrijving en die beschikken over:
a. een Belgisch studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens 3 jaar behaald is;
b. een Belgisch diploma van het secundair onderwijs;
c. een Belgisch certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden;
d. een Belgisch certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs van sociale promotie van minimaal 900 lestijden;
e. een diploma van het Vlaams hoger beroepsonderwijs;
f. een certificaat van het Vlaams hoger beroepsonderwijs;
g. een Belgisch diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
h. een Belgisch diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
i. een Belgisch diploma van bachelor of master;
j. een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met 1 van de diploma's / certificaten / studiegetuigschriften vermeld in punt a tot en met i. Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan het instellingsbestuur personen die in een land buiten de Europese Unie een diploma of een getuigschrift hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land, toelaten tot de inschrijving voor een opleiding hoger beroepsonderwijs.

2020-2021

Tot een graduaatsopleiding worden toegelaten de personen die minstens 18 jaar worden in het jaar van inschrijving en die beschikken over:
a. een Belgisch studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens 3 jaar behaald is;
b. een Belgisch diploma van het secundair onderwijs;
c. een Belgisch certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden;
d. een Belgisch certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs van sociale promotie van minimaal 900 lestijden;
e. een diploma van het Vlaams hoger beroepsonderwijs;
f. een certificaat van het Vlaams hoger beroepsonderwijs;
g. een Belgisch diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
h. een Belgisch diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
i. een Belgisch diploma van bachelor of master;
j. een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met 1 van de diploma's / certificaten / studiegetuigschriften vermeld in punt a tot en met i. Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan het instellingsbestuur personen die in een land buiten de Europese Unie een diploma of een getuigschrift hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land, toelaten tot de inschrijving voor een opleiding hoger beroepsonderwijs.

|

  • Gemeenschappelijke opleidingsonderdelen

  • Keuzetraject Sales Support

   • Integratie

   • Communicatievaardigheden

   • Werkplekleren

    • 8 sp.Werkplekleren 1Verplicht in fase 1Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenV1S017docenten
     docenten
     • L.Vandeweghe (coördinator)
     • W.Beel
     • C.Byttebier
     • E.Cecat
     • A.Coussement
     • L.Vandeweghe
     • D.Vanhegen
     • T.Vermès
     • N.
     Werkplekleren Team (3 sp.)V6S017docenten
     docenten
     • W.Beel
     • C.Byttebier
     • E.Cecat
     • A.Coussement
     • L.Vandeweghe
     • D.Vanhegen
     • T.Vermès
     • N.
     Werkplekleren Logistics (5 sp.)V6S018docenten
     docenten
     • W.Beel
     • C.Byttebier
     • E.Cecat
     • A.Coussement
     • L.Vandeweghe
     • D.Vanhegen
     • T.Vermès
     • N.
     5 sp.Werkplekleren 2Verplicht in fase 2Eerste semesterV1S048docenten
     docenten
     • E.Cecat (coördinator)
     • W.Beel
     • C.Byttebier
     • E.Cecat
     • A.Coussement
     • L.Vandeweghe
     • D.Vanhegen
     • T.Vermès
     • N.
     Werkplekleren Advanced Sales (5 sp.)V6S048docenten
     docenten
     • W.Beel
     • C.Byttebier
     • E.Cecat
     • A.Coussement
     • L.Vandeweghe
     • D.Vanhegen
     • T.Vermès
     • N.
     5 sp.Werkplekleren 3Verplicht in fase 2Eerste semesterV1S049docenten
     docenten
     • E.Cecat (coördinator)
     • W.Beel
     • C.Byttebier
     • E.Cecat
     • A.Coussement
     • L.Vandeweghe
     • D.Vanhegen
     • T.Vermès
     • N.
     Werkplekleren Finance (5 sp.)V6S049docenten
     docenten
     • W.Beel
     • C.Byttebier
     • E.Cecat
     • A.Coussement
     • L.Vandeweghe
     • D.Vanhegen
     • T.Vermès
     • N.
     7 sp.Werkplekleren 4Verplicht in fase 2Tweede semesterV1S050docenten
     docenten
     • E.Cecat (coördinator)
     • W.Beel
     • C.Byttebier
     • E.Cecat
     • A.Coussement
     • L.Vandeweghe
     • D.Vanhegen
     • T.Vermès
     • N.
     Werkplekleren Customer Intimacy (7 sp.)V6S050docenten
     docenten
     • W.Beel
     • C.Byttebier
     • E.Cecat
     • A.Coussement
     • L.Vandeweghe
     • D.Vanhegen
     • T.Vermès
     • N.
     10 sp.Werkplekleren 5Verplicht in fase 2Tweede semesterV1S051docenten
     docenten
     • E.Cecat (coördinator)
     • W.Beel
     • C.Byttebier
     • E.Cecat
     • A.Coussement
     • L.Vandeweghe
     • D.Vanhegen
     • T.Vermès
     • N.
     Werkplekleren Integration (10 sp.)V6S051docenten
     docenten
     • W.Beel
     • C.Byttebier
     • E.Cecat
     • A.Coussement
     • L.Vandeweghe
     • D.Vanhegen
     • T.Vermès
     • N.
  • Keuzetraject Sales Representative

   • Digitale vaardigheden

    • 3 sp.ICT: Powerpoint & OutlookVerplicht in fase 1Tweede semesterV1S022docenten
     docenten
     • S.Vercoutter (coördinator)
     • N.
     ICT: Powerpoint & Outlook (3 sp.)V6S022docenten
     docenten
     • S.Vercoutter
     • N.
     3 sp.ReportingVerplicht in fase 2Tweede semesterV1S041docenten
     docenten
     • R.Schietgat (coördinator)
     • N.
     Reporting (3 sp.)V6S041docenten
     docenten
     • R.Schietgat
     • N.
   • Communicatievaardigheden

    • 3 sp.Sales InitiationVerplicht in fase 1Eerste semesterV1S019docenten
     docenten
     • P.De Smet (coördinator)
     • N.
     Sales Initiation (3 sp.)V6S019docenten
     docenten
     • P.De Smet
     • N.
     4 sp.Sales TrainingVerplicht in fase 2Eerste semesterV1S040docenten
     docenten
     • C.Byttebier (coördinator)
     • N.
     Sales Training (4 sp.)V6S040docenten
     docenten
     • C.Byttebier
     • N.
   • Integratie

   • Werkplekleren

    • 8 sp.Werkplekleren 1Verplicht in fase 1Beide semesters Identieke opleidingsonderdelenV1S020docenten
     docenten
     • E.Cecat (coördinator)
     • W.Beel
     • C.Byttebier
     • E.Cecat
     • A.Coussement
     • L.Vandeweghe
     • D.Vanhegen
     • T.Vermès
     • N.
     Werkplekleren Sales (3 sp.)V6S020docenten
     docenten
     • W.Beel
     • C.Byttebier
     • E.Cecat
     • A.Coussement
     • L.Vandeweghe
     • D.Vanhegen
     • T.Vermès
     • N.
     Werkplekleren Team (5 sp.)V6S021docenten
     docenten
     • W.Beel
     • C.Byttebier
     • E.Cecat
     • A.Coussement
     • L.Vandeweghe
     • D.Vanhegen
     • T.Vermès
     • N.
     7 sp.Werkplekleren 2Verplicht in fase 1Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenV1S023docenten
     docenten
     • E.Cecat (coördinator)
     • W.Beel
     • C.Byttebier
     • E.Cecat
     • A.Coussement
     • L.Vandeweghe
     • D.Vanhegen
     • T.Vermès
     • N.
     Werkplekleren Logistics (7 sp.)V6S023docenten
     docenten
     • W.Beel
     • C.Byttebier
     • E.Cecat
     • A.Coussement
     • L.Vandeweghe
     • D.Vanhegen
     • T.Vermès
     • N.
     5 sp.Werkplekleren 3Verplicht in fase 2Eerste semesterV1S044docenten
     docenten
     • E.Cecat (coördinator)
     • W.Beel
     • C.Byttebier
     • E.Cecat
     • A.Coussement
     • L.Vandeweghe
     • D.Vanhegen
     • T.Vermès
     • N.
     Werkplekleren Advanced Sales (5 sp.)V6S044docenten
     docenten
     • W.Beel
     • C.Byttebier
     • E.Cecat
     • A.Coussement
     • L.Vandeweghe
     • D.Vanhegen
     • T.Vermès
     • N.
     7 sp.Werkplekleren 4Verplicht in fase 2Eerste semesterV1S045docenten
     docenten
     • E.Cecat (coördinator)
     • W.Beel
     • C.Byttebier
     • E.Cecat
     • A.Coussement
     • L.Vandeweghe
     • D.Vanhegen
     • T.Vermès
     • N.
     Werkplekleren Finance (7 sp.)V6S045docenten
     docenten
     • W.Beel
     • C.Byttebier
     • E.Cecat
     • A.Coussement
     • L.Vandeweghe
     • D.Vanhegen
     • T.Vermès
     • N.
     7 sp.Werkplekleren 5Verplicht in fase 2Tweede semesterV1S046docenten
     docenten
     • E.Cecat (coördinator)
     • W.Beel
     • C.Byttebier
     • E.Cecat
     • A.Coussement
     • L.Vandeweghe
     • D.Vanhegen
     • T.Vermès
     • N.
     Werkplekleren Customer Intimacy (7 sp.)V6S046docenten
     docenten
     • W.Beel
     • C.Byttebier
     • E.Cecat
     • A.Coussement
     • L.Vandeweghe
     • D.Vanhegen
     • T.Vermès
     • N.
     10 sp.Werkplekleren 6Verplicht in fase 2Tweede semesterV1S047docenten
     docenten
     • E.Cecat (coördinator)
     • W.Beel
     • C.Byttebier
     • E.Cecat
     • A.Coussement
     • L.Vandeweghe
     • D.Vanhegen
     • T.Vermès
     • N.
     Werkplekleren Integration (10 sp.)V6S047docenten
     docenten
     • W.Beel
     • C.Byttebier
     • E.Cecat
     • A.Coussement
     • L.Vandeweghe
     • D.Vanhegen
     • T.Vermès
     • N.