Graduaat in het Winkelmanagement (Kortrijk) (120 sp.)

 

2021-2022

Tot een graduaatsopleiding worden toegelaten de personen die minstens 18 jaar worden in het jaar van inschrijving en die beschikken over:
a. een Belgisch studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens 3 jaar behaald is;
b. een Belgisch diploma van het secundair onderwijs;
c. een Belgisch certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden;
d. een Belgisch certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs van sociale promotie van minimaal 900 lestijden;
e. een diploma van het Vlaams hoger beroepsonderwijs;
f. een certificaat van het Vlaams hoger beroepsonderwijs;
g. een Belgisch diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
h. een Belgisch diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
i. een Belgisch diploma van bachelor of master;
j. een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met 1 van de diploma's / certificaten / studiegetuigschriften vermeld in punt a tot en met i. Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan het instellingsbestuur personen die in een land buiten de Europese Unie een diploma of een getuigschrift hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land, toelaten tot de inschrijving voor een opleiding hoger beroepsonderwijs.

2020-2021

Tot een graduaatsopleiding worden toegelaten de personen die minstens 18 jaar worden in het jaar van inschrijving en die beschikken over:
a. een Belgisch studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens 3 jaar behaald is;
b. een Belgisch diploma van het secundair onderwijs;
c. een Belgisch certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden;
d. een Belgisch certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs van sociale promotie van minimaal 900 lestijden;
e. een diploma van het Vlaams hoger beroepsonderwijs;
f. een certificaat van het Vlaams hoger beroepsonderwijs;
g. een Belgisch diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
h. een Belgisch diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
i. een Belgisch diploma van bachelor of master;
j. een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met 1 van de diploma's / certificaten / studiegetuigschriften vermeld in punt a tot en met i. Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan het instellingsbestuur personen die in een land buiten de Europese Unie een diploma of een getuigschrift hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land, toelaten tot de inschrijving voor een opleiding hoger beroepsonderwijs.

|